Cafe’IN

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่ไม่หลับไม่นอน
ท่านต้องการเครื่องดื่ม, อาหาร หรือสินค้าชิ้นใด
โปรดหลับตา และนึกภาพ คาเฟ่ของเราจะช่วยปรุงแต่ง
สินค้าเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจของท่าน เมื่อท่านเพลิดเพลิน
เพียงพอแล้ว ท่านสามารถชำระค่าสินค้าตามความพึงพอใจของท่าน
โดยการแสกน QR Code หรือผ่าน Ko-fi ด้านล่างนี้

Cafe’IN หวังว่าจะได้บริการท่านอีกหลายต่อหลายครั้ง
รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปปรับปรุงบำรุงกระทรวงโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Cafe'IN

ธนาคารกสิกรไทย
นางสาววณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์
เลขที่บัญชี 0261316897

CafeIN
https://ko-fi.com/ministryofinfinity

ขอให้มีความสุขกับคาเฟ่ที่ท่านรัก