【TH SUB】 SWEET KISS BITTER KISS ~ BANG BAN LOVE

รักจริงจะเกิดขึ้นจากการแสดงละครรักหรือไม่
จูบนั้นเป็นความรู้สึกจริง ๆ หรือการแสดง?

– เป็นการทำซับเฉพาะละครสั้นเท่านั้น –
เป็นละครสั้นทั้งหมด 5 ตอน เนื้อเรื่องต่อกัน แต่นักแสดงจะสลับกัน